0837112727

Kết cấu tấm MDF melamine lõi xanh chống ẩm

1.900.000